Monday, August 06, 2007

WIKA2007

Theme: “Maraming Wika, Matatag na Bansa”

(Free translation: “A gift of tongues for a strong nation”)

Wika2007

Tinig.com Digitalfilipino.com Sheero Media Solutions - Web Design and Development Yehey! Manila Bulletin

Wika2007 Blog Writing Contest

http://www.pinoyblogosphere.com/wika2007

wika2007@pinoyblogosphere.com

The Wika2007 Blog Writing Contest is a group writing effort aiming to trumpet the beauty and strength of the Filipino Language in line with this year’s Buwan ng Wika theme: Maraming Wika, Matatag na Bansa(Free translation: “A gift of tongues for a strong nation”). With the significance of the Internet in shaping the culture today, blogging about the Language will not only enforce the online Filipinos’ love for their native tongue, but also promote it to bloggers around the world.

The submission of entries will officially start on August 6, 2007, and shall end on August 18, 2007. Judging shall be from August 20 to 25, 2007. The winning entry will be announced at the Pinoy Blogosphere site on August 29, 2007.

The contest is open to all Filipino bloggers, both in the Philippines and abroad.

Here’s an excerpt from “Keynote na Talumpati sa 2007 Nakem Conference”:

Ano ang batayan at katwiran ng “Maraming wika, Matatag na bansa”?

Ang batayan at katwiran ay may kinalaman sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. Sa halip na isang disbentahe, itinuturing ng komisyon na napakalaking bentahe ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika. Pangsampu tayo sa pinakamaraming wika sa buong daigdig, sa kabila ng palasak at mapangmenos na palagay na ang mga wikang ito’y pawang mga dialekto lamang. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan ng daigdig ay hindi lang iisa ang alam nitong wika. Sa karaniwan, ang Pilipino at ang karaniwang tao sa daigdig ay may alam na dalawa o mahigit pang wika. Si Hesukristo ang pinakamainam na halimbawa ng pagiging multilinggwal, sapagkat marunong siya ng Aramaic, ng Hebrew, Griyego at Latin. Si pangulong GMA ay mainam na halimbawa ng isang Pilipino. Maalam siya sa Kapampangan, Sinebwano, Ilokano, Tagalog, Ingles at Espanyol. Dahil sa katotohanang ito, ang ideya at pangakong pag-unlad sa ilalim ng isang sentralisadong nasyon-estado na may iisang sentralisadong wikang pambansa ay naglalaho.

Read more

Source: KWF, “Maraming Wika, Matatag na Bansa”

by Ricardo Ma. Nolasco Ph.D., Tagapangulo, Komisyon sa Wikang Filipino

The Organizers

The Wika 2007 Blog Writing Contest is organized by the moderators of the Pinoy Blogosphere. The Pinoy Blogosphere is a group of around 400 Filipino bloggers who work together to promote a strong Filipino community within the blogging scene.

Prizes

  • Grand Prize: Php5,000 + 1yr Domain Registration. + 1yr 100mb hosting

  • Second prize: Php3,000 + 1yr Domain Registration + 1yr 100mb hosting

  • Third prize: Php1,000 + 1yr Domain Registration + 1yr 100mb hosting

  • plus consolation prizes…

Click here for the whole details...

No comments: