Sunday, December 19, 2004

Christmas Party!!!

I was not able to attend the Christmas Party because I have work. Na miss ko na naman ang isa sa mga important activity ng grupo. Ganito na lang lagi, lagi na lang ako. Sa meeting ako, sa Oktober fest ako, pati sa Party ako. Ako, ako, ako...

No comments: